Czym jest Machine learning?

Machine learning, czyli uczenie maszynowe jest to dziedzina zajmująca się tworzeniem modeli predykcyjnych wykorzystywanych do klasyfikowania danych, przewidywania wyników lub podejmowania decyzji. Modele tworzone są w oparciu o algorytmy, które w dostarczonym zbiorze danych wykrywają schematy, reguły, zależności wykorzystując do tego narzędzia analizy danych. Algorytmy charakteryzują się zdolnością do samodoskonalenia, ponieważ na podstawie przeprowadzonych analiz modele uczą się nowych wzorców dzięki czemu stają się coraz bardziej skuteczniejsze.

Dlaczego warto?

01.  Machine learning odkrywa zależności, które nie są widoczne gołym okiem

02.  Podejmuje bardziej trafne decyzje w oparciu o dane

03.  Umożliwia wykrywanie trendów

04.  Wykrywa anomalie 

... a Chatbot?

Jednym z rozwiązań wykorzystującym machine leraning są tzw. wirtualni asystenci, czyli Chatboty, które służą do automatyzacji komunikacji z użytkownikiem. Chatbot to program komputerowy, który jest w stanie rozpoznać co użytkownik napisał i wybrać najbardziej pasującą odpowiedź. Jego zadaniem jest rozmowa z użytkownikiem przy wykorzystaniu czatu w celu odpowiedzi na zadane pytania lub przekazania potrzebnych informacji.

 

Można wyróżnić dwa typy Chatbotów – blokowy oraz konwersacyjny. Chatbot blokowy zbudowany jest na podstawie schematów blokowych, czyli gotowych scenariuszy działań w odpowiedzi na daną akcję. Natomiast Chatbot konwersacyjny wykorzystuje uczenie maszynowe oraz techniki przetwarzania danych związanych z językiem naturalnym.

Dlaczego warto?

01.  Chatbot pozwala na automatyzację powtarzalnych konwersacji - odpowiadanie na najczęściej zadawane pytania

02.  Umożliwia szybki dostęp do informacji

03.  Chatbot jest dostępny 24/7

04.  Zapewnia możliwą komunikację z dużą liczbą użytkowników w jednym czasie

Sprawdź naszą ofertę

z budowania modeli

machine learning

sprawdź
zobacz film
więcej więcej
więcej więcej
zobacz film