RPA kompetencijos centras

Įmonė „Office Samurai Nordics“ džiaugtųsi galėdama lydėti jus jūsų kelionėje automatizuojant procesus.  Pasidalinsime ilgus metus kaupta patirtimi ir žiniomis, kurias įgijome dirbdami su kitomis įmonėmis.

Mes padėsime jums ir jūsų organizacijai sukaupti profesinių žinių ir per 12–18 mėnesių laikotarpį sukurti savarankišką, ekonomiškai nepriklausomą Kompetencijos centrą.

6 pagrindinės sąlygos, reikalingos Kompetencijos centrui suformuoti:
1. Strategija
2. Ištekliai
3. Metodika
4. Vadovavimas
5. Infrastruktūra
6. Komunikacija ir pokyčių valdymas

Kaip mes galime padėti?

1. Strategija

 • Dirbtuvės už RPA programų įgyvendinimą atsakingiems vadovams
 • RPA įgyvendinimo vietoje ir visoje pasaulinėje organizacijoje modelio kūrimas
 • Kompetencijos centro valdymo struktūros nustatymas (pagal pareigas, TOM modelį (angl. Target Operating Model, TOM), RACI modelį (angl. Responsible, Accountable, Consulted and /or Informed, RACI)

2. Ištekliai

 • Verslo plano formavimas
 • RPA komandos narių pareigybių aprašymų rengimas
 • RPA  specialistų atranka ir nuoma
 • Pareigų ir valdymo struktūros sudarymas
 • Mokymai pradedantiesiems ir pažengusiesiems programų kūrėjams

3. Metodika

 • RPA projekto metodika (tradicinis arba mišrusis metodas) – dokumentų šablonai, projekto gyvavimo ciklas, pareigybių aprašymai
 • Geriausios patirties bei robotų kūrimo, vystymo ir įgyvendinimo standartų dokumentacija ir įgyvendinimas
 • Robotų testavimo proceso formavimas
 • Robotų priežiūros proceso kūrimas

4. Valdymas

 • Su automatizavimu susijusių idėjų identifikavimo, vertinimo ir prioritetų nustatymo sistema ir metodika
 • Pagalba identifikuojant ir analizuojant 10 robotinių procesų
 • Projektų ir santaupų stebėjimo sistemos formavimas
 • Geriausia RPA aplinkos saugos valdymo patirtis
 • Prieigos ir techninių paskyrų valdymas
 • Įvykių valdymo procesas

5. Infrastruktūra

 • RPA sprendimų įmonėse architektūros pristatymas IT skyriui
 • Sprendimas dėl diegimo modelio
 • Pagalba kuriant aplinką, kurioje būtų įmanoma paraleliai paleisti didelį skaičių robotų, o jų stebėsena ir valdymas būtų vykdomi centralizuotai
 • Pagalba vykdant platformos įgyvendinimo procesą
 • Pagalba pokalbiuose su IT

6. Komunikacija ir pokyčių valdymas

 • Su RPA susijusių pokyčių valdymo praktiniai mokymai RPA komandai
 • Pokyčių valdymo plano kūrimas
 • Komunikacijos planas ir grafikas
 • Operatyviniams darbuotojams skirti „Robotic Roadshow“ susitikimai
 • Darbuotojams skirti „Dealing with change“ mokymai

Would you like to know more?

Please let us know your need, and we will be happy to prepare an offer that fits your company.