RPA (Liet.Robotinio procesų automatizavimo, angl. Robotic Process Automation) mokymai

„Tikrieji pokyčiai prasideda pakeitus mąstymą“
Mes vykdome: įvadinius mokymus RPA tema, specializuotus mokymus verslo analitikams, RPA programų kūrėjams ir vadovams, taip pat siūlome praktinius mokymus ir konsultavimo paslaugas komandoms bei strategines sesijas vadovybei. Manome, kad norint sėkmingai įgyvendinti RPA programą, visų organizacijos lygių atstovai turėtų turėti pakankamai žinių apie tai, kaip veiksmingai įgyvendinti šiuos sprendimus ir kaip veiksmingai dirbti su žmonėmis. Mūsų mokymuose mes: mokome, dalijamės patirtimi ir duodame vertingų patarimų, taip pat įkvepiame kurti RPA programas ir vystyti su tuo susijusius įgūdžius.

Would you like to order a training? Please let us know your need, and we will be happy to prepare a training offer fitted for your company's need.

Įvadas į RPA

 • Verslo procesų robotizavimas (kas tai yra ir kas tai nėra)
 • Robotų pritaikymo pavyzdžiai
 • RPA įgyvendinimo nauda ir rizika
 • Kaip pasirinkti robotizavimui tinkamus procesus
 • Programos modeliai ir robotizavimo komandos kūrimas
 • Su automatizavimu susijusių idėjų identifikavimo, vertinimo ir prioritetų nustatymo sistema

RPA įgyvendinimo strategijos formavimas

 • Vadovybės, IT skyriaus komandos, darbuotojų, klientų, išorės įmonių poreikių valdymas
 • Veiksmingas pokyčių valdymas
 • Darbas siekiant išspręsti darbuotojų pasipriešinimo problemas
 • RPA įgyvendinimo taktika
 • Ilgalaikės įmonės strategijos formavimas
 • O kas toliau, įgyvendinus RPA? – dirbtinis intelektas (angl. AI), mašininis mokymasis (angl. machine learning)

Praktiniai mokymai apie verslo procesų identifikavimą ir jų parengimą

 • Kartu su užsakovu atliekama automatizavimui pasirinktų procesų peržiūra
 • Supaprastintų proceso modelių kūrimas (arba peržiūra ir atnaujinimas, jei tokie modeliai jau yra)
 • Reikalingų pokyčių procesuose aptarimas prieš jų robotizavimą
 • RPA projektų dokumentacijos aptarimas

RPA praktiniai mokymai verslo analitikams

 • Dažniausi sunkumai, kuriuos įmonės patiria įgyvendindamos RPA
 • Kaip pasirinktus procesus paruošti robotizavimui:
  • dokumentacija (proceso apibrėžties dokumentas (angl. Process Definition Document, PDD), sprendimo dizaino dokumentas (angl. Solution Design Document, SDD), testavimas)
  • standartai
  • robotų prieiga
  • proceso sąsajos
 • Išimčių tvarkymo proceso kūrimas
 • Sutaupytų lėšų apskaičiavimas robotizavus tam tikrą procesą
 • Supažindinimas su robotinio procesų automatizavimo įrankiu „UiPath“

„UiPath“ pagrindų mokymai

 • Įvadas
 • Kintamieji, duomenų tipai ir srautai
 • Duomenų tvarkymas
 • RPA proceso įrašymas
 • Roboto sąveika su grafine sąsaja
 • Rinkikliai
 • Teksto ir vaizdo automatizavimas
 • „Citrix“ automatizavimas
 • „Excel“ integravimas ir duomenų lentelės
 • PDF failai
 • E. laiškai
 • Kodų programinių klaidų taisymas ir išimčių tvarkymas
 • RPA programų kūrėjo aplinkos organizavimas
 • Svarbiausių aspektų pakartojimas ir testas

„UiPath“ RPA programų kūrėjų mokymai pažengusiesiems

Mokymai pažengusiesiems programų kūrėjams, kurie baigė pagrindų mokymus ir robotų kūrimo srityje dirbo mažiausiai 2–3 mėnesius

 • Robotų kūrimas ir architektūros rengimas (įskaitant šablonų, kuriais bus galima naudotis, rinkinį)
 • Proceso dokumentacijos pritaikymas pagal roboto techninius reikalavimus
 • Roboto sudėtinių dalių nustatymas
 • Pažangesni robotų kūrimo „UiPath“ įrankiu būdai
 • Būsenų automato naudojimas programoms kurti
 • RPA sprendimų testavimas
 • Robotų integravimas į centrinį modulį („UiPath Orchestrator“)
 • Eilių ir įvykių tvarkymas
 • „UiPath“ infrastruktūros valdymo pagrindai (sprendimų architektūra, saugumas, „Orchestrator“, „Elastic Search“ ir „Kibana“)

RPA programų kūrimo komandos kuravimas

 • Kartu su komanda atliekama gamybos-operacinių robotų ir kuriamų robotų peržiūra
 • Kartu su komanda atliekamas robotų kodų tobulinimas
 • Diskusijos apie veiksmingus ir stabilius sprendimus (geroji patirtis)
 • Kitos konsultacijos ir suinteresuotųjų šalių pateikti klausimai

Our Trainers

Andrzej Kinastowski

Dominik Jaskulski

Mchał Wolak

Andrzej has been assisting various SSCs and BPOs in improving their delivery in areas of Process Excellence, automation, robotics, analytics, leadership and strategy for the last 10+ years. Analyst. Programmer, certified RPA developer. A Lean in Office practitioner, big fan of Kaizen thinking. Believes that best processes and projects come from engaged leadership and empowerment of all employees. Certified Lean Six Sigma Black Belt, experienced trainer, university lecturer, author. Co-founder of Service Process Improvement Network association and Office Samurai.

Dominik has over 8 years of experience in process automation and improvement. He worked as analyst, project leader and people manager for many polish and international organizations. Dominik has been building global structures (Mexico, Poland, Philippines, +20 people), setting up group-wide Automation Center of Excellence and supported several global restructuration and transformation programs. He holds diplomas in economics, finance, lean management and data mining. Dominik has experience in leading projects in HR, banking, finance, IT and NGO. As a fan of agile and lean philosophies, he tries to combine them both in daily work.

Runs consulting and implementation projects, provides training in Lean Management in both manufacturing and service companies (SSC and BPO). Experienced advisor, coach and consultant.
He shares his knowledge and skills by running trainings on Lean Management, Kaizen techniques, leadership skills, effective communication. Lecturer on Lean Management and Lean Office at Lean Management postgraduate studies at Wroclaw University of Economics, School of Economics and Informatics, European University and Jagiellonian University. Experienced conference speaker. Co-author of „Office Samurai – implementing Lean in the office“.

Would you like to order a training?

Please let us know your need, and we will be happy to prepare a training offer fitted for your company's need.