Centrum Kompetencji RPA

Office Samurai chętnie wspiera firmy w ich drodze do stworzenia CoE, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem zdobytym przez lata w innych firmach.

Wspieramy Ciebie i Twoją organizację w budowaniu wiedzy specjalistycznej, a także w ciągu 12-18 miesięcy zapewniamy stworzenie samowystarczalnego Centrum Kompetencji.

6 kluczowych aspektów budowania CoE:
1. Strategia
2. Zasoby
3. Metodologia
4. Zarządzanie
5. Infrastruktura
6. Komunikacja i zarządzanie zmianą

Jak możemy pomóc?

1. Strategia

 • Warsztaty dla menedżerów odpowiedzialnych za wdrażanie programu RPA
 • Opracowanie modelu wdrożenia RPA lokalnie oraz w całej globalnej organizacji
 • Definiowanie struktury zarządzania CoE (role, RACI, TOM)

2. Zasoby

 • Budowanie business case
 • Przygotowywanie opisów stanowisk dla członków zespołu RPA
 • Wsparcie w rekrutacji i selekcji kandydatów
 • Konfigurowanie ról i struktury zarządzania
 • Podstawowe i zaawansowane szkolenia programistów

3. Metodologia

 • Metodologia projektu RPA (podejście tradycyjne lub mieszane) – szablony dokumentów, cykl życia projektu, opis ról
 • Dokumentacja i wdrożenie najlepszych praktyk i standardów projektowania, opracowywania i wdrażania robotów
 • Budowanie procesu solidnego testowania robotów
 • Przygotowanie procesu utrzymania robotów

4. Zarządzanie

 • Metodologia i system identyfikacji, oceny i priorytetyzacji pomysłów na automatyzację
 • Wsparcie w identyfikacji i analizie 10 procesów
 • Budowa systemu monitorowania projektów i oszczędności
 • Najlepsze praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem środowiska RPA
 • Zarządzanie dostępem i kontami technicznymi
 • Proces zarządzania incydentami

5. Infrastruktura

 • Prezentacja architektury korporacyjnej rozwiązań RPA dla działu IT
 • Wybranie modelu wdrożenia
 • Wsparcie w tworzeniu środowiska umożliwiającego jednoczesne uruchamianie wielu robotów z centralnym zarządzaniem i monitorowaniem
 • Wsparcie w implementacji platformy
 • Wsparcie w rozmowach z IT

6. Komunikacja i zarządzanie zmianą

 • Warsztaty zarządzania zmianą dla zespołu RPA
 • Tworzenie planu zarządzania zmianą
 • Plan i harmonogram komunikacji
 • Spotkania „Robotic Roadshow” dla pracowników operacyjnych
 • Szkolenia „Radzenie sobie ze zmianami” dla pracowników

Chcesz dowiedzieć się wiecej? Daj nam znać czego potrzebujesz, a z przyjemnością przygotujemy dla Ciebie spersonalizowana ofertę.