Nasze szkolenia z Robotyzacji Procesów Biznesowych (Robotic Process Automation – RPA)

„Prawdziwa zmiana, zaczyna się od zmiany myślenia”

Prowadzimy szkolenia wprowadzające w tematykę robotyzacji, bardziej zaawansowane szkolenia dla analityków biznesowych, dla deweloperów RPA oraz dla menadżerów RPA, przez warsztaty i mentoring dla zespołów, aż do sesji strategicznych dla zarządów. Uważamy że aby program RPA odniósł sukces, organizacja na wszystkich szczeblach powinna mieć odpowiednią wiedzę o tym jak skutecznie wdrażać te rozwiązania oraz jak efektywnie pracować z ludźmi. Szkolenia prowadzimy w formule otwartej jak i dedykowane dla danej firmy. Na naszych szkoleniach z pasją: uczymy, przekazujemy doświadczenia rynkowe i cenne wskazówki, oraz inspirujemy do rozwoju programu RPA oraz poszukiwanych na rynku umiejętności.

Szkolenia otwarte

Szkoła Robotyzacji Procesów Biznesowych Kraków (3 dni, po polsku)

Szkoła Developerów UiPath Warszawa (4 dni, po polsku)

Oferta szkoleń zamkniętych

Chcesz zamówić szkolenie? Daj nam znać czego potrzebujesz, a z przyjemnością przygotujemy dla Ciebie spersonalizowana ofertę.

Wprowadzenie do Robotyzacji Procesów Biznesowych

 • Czym jest (oraz czym nie jest) Robotyzacja Procesów Biznesowych
 • Realne przykłady zastosowania robotów
 • Korzyści i zagrożenia związane z wdrożeniem RPA
 • Jak wybierać procesy do robotyzacji
 • Modele tworzenia programu i zespołu robotyzacyjnego
 • System identyfikacji, oceny i priorytetyzacji pomysłów na automatyzacje

Budowanie strategii wdrażania RPA

 • Zarządzanie potrzebami interesariuszy (kadra zarządcza, IT, pracownicy, klienci, firmy zewnętrzne)
 • Skuteczne zarzadzanie zmianą.
 • Praca z oporem wśród pracowników.
 • Taktyka wdrożenia RPA
 • Budowanie długoterminowej strategii firmy
 • Co po RPA? – AI, machine learning

Warsztaty – identyfikacja i przygotowanie procesów do robotyzacji

 • Przegląd razem z zespołem Zamawiającego wybranych procesów do automatyzacji
 • Tworzenie uproszczonych map procesów (lub ich przegląd i aktualizacja, jeśli istnieją)
 • Omówienie zmian potrzebnych w procesach przed ich robotyzacją
 • Omówienie dokumentacji do projektów RPA

RPA dla analityków biznesowych

 • Najczęstsze utrudnienia biznesowe we wdrażaniu RPA
 • Jak przygotować wybrane procesy do robotyzacji:
  • dokumentacja (PDD, SDD, testy)
  • standardy
  • dostępy dla robotów
  • interfejsy procesu
 • Projektowanie procesu obsługi wyjątków
 • Liczenie oszczędności z robotyzowanego procesu
 • Wprowadzenie do UiPath

Podstawowe szkolenie dla deweloperów RPA

 • Wprowadzenie
 • Zmienne, typy danych oraz przepływy
 • Manipulowanie danymi
 • Nagrywanie robota
 • Interakcja bota z interfejsem graficznym
 • Selektory
 • Automatyzacja obrazu i tekstu
 • Automatyzacja środowiska citrix
 • Integracja z Excelem oraz tabele danych
 • Pliki PDF
 • E-maile
 • Debugowanie kodu oraz obsługa wyjątków
 • Organizacja środowiska dewelopera RPA
 • Powtórzenie najważniejszych elementów oraz quiz

Zaawansowane szkolenie dla deweloperów RPA

Szkolenie zaawansowane dla deweloperów, którzy przeszli szkolenie podstawowe i pracowali min. 2-3 miesiące nad tworzeniem botów

 • Przygotowanie projektu i architektury robota (w tym zestaw szablonów do wykorzystania)
 • Przetłumaczenie dokumentacji procesowej na wymagania techniczne robota
 • Definiowanie komponentów robota
 • Zaawansowane techniki tworzenie robotów w UiPath
 • Użycie maszyny stanów w programowaniu
 • Testowanie rozwiązań RPA
 • Integracja robotów z centralnym modułem (UiPath Orchestrator)
 • Obsługa kolejek i zdarzeń
 • Podstawy zarządzania infrastrukturą UiPath (architektura rozwiązania, bezpieczeństwo, Orchestrator, Elastic Search i Kibana)

Mentoring zespołu deweloperskiego

 • Przegląd, wraz z całym zespołem, robotów działających produkcyjnie oraz tych w trakcie tworzenia
 • Poprawa, razem z zespołem RPA, kodu robotów
 • Dyskusje nad efektywnymi i stabilnymi rozwiązaniami (dobre praktyki)
 • Inne konsultacje i pytania zlecone przez Zamawiającego

Nasi trenerzy

Andrzej Kinastowski

Dominik Jaskulski

Mchał Wolak

Andrzej od ponad 10 lat pomaga firmom SSC i BPO usprawniać dostarczane procesy przez wdrażanie ciągłego doskonalenia, automatyzacji, robotyzacji, analityki, pracę nad strategią i kadrą zarządczą. Analityk, programista, developer robotów. Uważa, że najlepsze procesy i projekty opierają się na zaangażowaniu liderów i odpowiedzialności pracowników. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt, doświadczony trener, wykładowca uniwersytecki. Członek-założyciel Stowarzyszenia Service Process Improvement Network. Współzałożyciel i partner zarządzający w Office Samurai. Autor książki „Office Samurai: Lean w biurze”.

Od 2009 roku usprawnia i automatyzuje procesy operacyjne. Pracował jako analityk, kierownik projektów oraz menadżer dla wielu polskich i zagranicznych organizacji. Kierował budową międzynarodowych zespołów (Meksyk, Manila, Kraków, +20 osób), tworzeniem centrum kompetencji ds. robotyzacji procesów (Robotics CoE) oraz brał udział w globalnych programach restrukturyzacyjnych w międzynarodowych korporacjach. Absolwent ekonomii, finansów, lean management oraz data mining. Ma doświadczenie w realizacji projektów w finansach, bankowości, HR, NGO oraz IT.

Prowadzi projekty doradczo-wdrożeniowe i szkoli z zakresu Lean Management zarówno w firmach produkcyjnych, jak i usługowych (SSC i BPO). Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie, coachingowe oraz doradcze. Z pasją przekazuje swoją wiedzę i umiejętności, prowadząc szkolenia z takich zagadnień jak Lean Management, techniki Kaizen, umiejętności przywódcze, efektywna komunikacja. Jako prezes zarządu odpowiada za rozwój strategiczny firmy Lean Action Sp. z o.o., która od 2004 r. podnosi efektywność polskich przedsiębiorstw. Przeprowadził liczne projekty, osiągając dzięki nim wymierne efekty. Wpółautor książki „Office Samurai: Lean w biurze”

Chcesz zamówić szkolenie? Daj nam znać czego potrzebujesz, a z przyjemnością przygotujemy dla Ciebie spersonalizowana ofertę.