Nasze szkolenia z Robotyzacji Procesów Biznesowych (Robotic Process Automation – RPA)

„Prawdziwa zmiana, zaczyna się od zmiany myślenia”

Prowadzimy szkolenia wprowadzające w tematykę robotyzacji, bardziej zaawansowane szkolenia dla analityków biznesowych, dla deweloperów RPA oraz dla menadżerów RPA, przez warsztaty i mentoring dla zespołów, aż do sesji strategicznych dla zarządów. Uważamy że aby program RPA odniósł sukces, organizacja na wszystkich szczeblach powinna mieć odpowiednią wiedzę o tym jak skutecznie wdrażać te rozwiązania oraz jak efektywnie pracować z ludźmi. Szkolenia prowadzimy w formule otwartej jak i dedykowane dla danej firmy. Na naszych szkoleniach z pasją: uczymy, przekazujemy doświadczenia rynkowe i cenne wskazówki, oraz inspirujemy do rozwoju programu RPA oraz poszukiwanych na rynku umiejętności.

Chcesz zamówić szkolenie? Daj nam znać czego potrzebujesz, a z przyjemnością przygotujemy dla Ciebie spersonalizowana ofertę.

Wprowadzenie do Robotyzacji Procesów Biznesowych

 • Czym jest (oraz czym nie jest) Robotyzacja Procesów Biznesowych
 • Realne przykłady zastosowania robotów
 • Korzyści i zagrożenia związane z wdrożeniem RPA
 • Jak wybierać procesy do robotyzacji
 • Modele tworzenia programu i zespołu robotyzacyjnego
 • System identyfikacji, oceny i priorytetyzacji pomysłów na automatyzacje

Budowanie strategii wdrażania RPA

 • Zarządzanie potrzebami interesariuszy (kadra zarządcza, IT, pracownicy, klienci, firmy zewnętrzne)
 • Skuteczne zarzadzanie zmianą.
 • Praca z oporem wśród pracowników.
 • Taktyka wdrożenia RPA
 • Budowanie długoterminowej strategii firmy
 • Co po RPA? – AI, machine learning

Warsztaty – identyfikacja i przygotowanie procesów do robotyzacji

 • Przegląd razem z zespołem Zamawiającego wybranych procesów do automatyzacji
 • Tworzenie uproszczonych map procesów (lub ich przegląd i aktualizacja, jeśli istnieją)
 • Omówienie zmian potrzebnych w procesach przed ich robotyzacją
 • Omówienie dokumentacji do projektów RPA

RPA dla analityków biznesowych

 • Najczęstsze utrudnienia biznesowe we wdrażaniu RPA
 • Jak przygotować wybrane procesy do robotyzacji:
  • dokumentacja (PDD, SDD, testy)
  • standardy
  • dostępy dla robotów
  • interfejsy procesu
 • Projektowanie procesu obsługi wyjątków
 • Liczenie oszczędności z robotyzowanego procesu
 • Wprowadzenie do UiPath

Podstawowe szkolenie dla deweloperów RPA

 • Wprowadzenie
 • Zmienne, typy danych oraz przepływy
 • Manipulowanie danymi
 • Nagrywanie robota
 • Interakcja bota z interfejsem graficznym
 • Selektory
 • Automatyzacja obrazu i tekstu
 • Automatyzacja środowiska citrix
 • Integracja z Excelem oraz tabele danych
 • Pliki PDF
 • E-maile
 • Debugowanie kodu oraz obsługa wyjątków
 • Organizacja środowiska dewelopera RPA
 • Powtórzenie najważniejszych elementów oraz quiz

Zaawansowane szkolenie dla deweloperów RPA

Szkolenie zaawansowane dla deweloperów, którzy przeszli szkolenie podstawowe i pracowali min. 2-3 miesiące nad tworzeniem botów

 • Przygotowanie projektu i architektury robota (w tym zestaw szablonów do wykorzystania)
 • Przetłumaczenie dokumentacji procesowej na wymagania techniczne robota
 • Definiowanie komponentów robota
 • Zaawansowane techniki tworzenie robotów w UiPath
 • Użycie maszyny stanów w programowaniu
 • Testowanie rozwiązań RPA
 • Integracja robotów z centralnym modułem (UiPath Orchestrator)
 • Obsługa kolejek i zdarzeń
 • Podstawy zarządzania infrastrukturą UiPath (architektura rozwiązania, bezpieczeństwo, Orchestrator, Elastic Search i Kibana)

Mentoring zespołu deweloperskiego

 • Przegląd, wraz z całym zespołem, robotów działających produkcyjnie oraz tych w trakcie tworzenia
 • Poprawa, razem z zespołem RPA, kodu robotów
 • Dyskusje nad efektywnymi i stabilnymi rozwiązaniami (dobre praktyki)
 • Inne konsultacje i pytania zlecone przez Zamawiającego

Nasi trenerzy

Andrzej Kinastowski

Dominik Jaskulski

Mchał Wolak

Andrzej od ponad 10 lat pomaga firmom SSC i BPO usprawniać dostarczane procesy przez wdrażanie ciągłego doskonalenia, automatyzacji, robotyzacji, analityki, pracę nad strategią i kadrą zarządczą. Analityk, programista, developer robotów. Uważa, że najlepsze procesy i projekty opierają się na zaangażowaniu liderów i odpowiedzialności pracowników. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt, doświadczony trener, wykładowca uniwersytecki. Członek-założyciel Stowarzyszenia Service Process Improvement Network. Współzałożyciel i partner zarządzający w Office Samurai. Autor książki „Office Samurai: Lean w biurze”.

Od 2009 roku usprawnia i automatyzuje procesy operacyjne. Pracował jako analityk, kierownik projektów oraz menadżer dla wielu polskich i zagranicznych organizacji. Kierował budową międzynarodowych zespołów (Meksyk, Manila, Kraków, +20 osób), tworzeniem centrum kompetencji ds. robotyzacji procesów (Robotics CoE) oraz brał udział w globalnych programach restrukturyzacyjnych w międzynarodowych korporacjach. Absolwent ekonomii, finansów, lean management oraz data mining. Ma doświadczenie w realizacji projektów w finansach, bankowości, HR, NGO oraz IT.

Prowadzi projekty doradczo-wdrożeniowe i szkoli z zakresu Lean Management zarówno w firmach produkcyjnych, jak i usługowych (SSC i BPO). Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie, coachingowe oraz doradcze. Z pasją przekazuje swoją wiedzę i umiejętności, prowadząc szkolenia z takich zagadnień jak Lean Management, techniki Kaizen, umiejętności przywódcze, efektywna komunikacja. Jako prezes zarządu odpowiada za rozwój strategiczny firmy Lean Action Sp. z o.o., która od 2004 r. podnosi efektywność polskich przedsiębiorstw. Przeprowadził liczne projekty, osiągając dzięki nim wymierne efekty. Wpółautor książki „Office Samurai: Lean w biurze”

Chcesz zamówić szkolenie? Daj nam znać czego potrzebujesz, a z przyjemnością przygotujemy dla Ciebie spersonalizowana ofertę.