Opis szkolenia

Adresatami naszego szkolenia są osoby zarządzające programem automatyzacyjnym i programem ciągłego doskonalenia. Liderzy i managerowie operacyjni a także wybrani pracownicy operacyjni odpowiedzialni za analizowane procesy. Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności samodzielnego prowadzenia warsztatów z identyfikacji i przygotowania procesów do robotyzacji.

Szkolenie trwa 2-3 dni w zależności od wielkości zespołu i obszaru do analizy. 

Program szkolenia

01. Przegląd razem z zespołem Zamawiającego wybranych procesów do automatyzacji

02. Tworzenie uproszczonych map procesów (lub ich przegląd i aktualizacja, jeśli istnieją)

03. Omówienie zmian potrzebnych w procesach przed ich robotyzacją

04. Omówienie i wstępne przygotowanie dokumentacji do projektów RPA

05. Kalkulacja business case

06. Stworzenie listy procesów do automatyzacji razem z ustaleniem priorytetów i oszczędności

Dodatkowy dzień

01. Omówienie z analitykami narzędzi używanych w trakcie warsztatu

02. Wspólne prowadzenie wybranych elementów warsztatu

03. Coaching analityków w celu uzyskania samodzielności w realizacji kolejnych warsztatów

04. Konsultacje online (do 2 h) po warsztatach

Trener - Dominik Jaskulski

Dominik Jaskulski pracował jako analityk, kierownik projektów oraz manager dla wielu polskich i zagranicznych organizacji. Kierował budową międzynarodowych zespołów (Meksyk, Manila, Kraków), tworzeniem centrum kompetencji ds. robotyzacji procesów oraz brał udział w globalnych programach restrukturyzacyjnych. Obecnie rozwija firmę Office Samurai, która wspiera klientów korporacyjnych w usprawnianiu i automatyzacji procesów. Absolwent ekonomii, finansów, lean management data mining oraz IT business management. Ma doświadczenie w realizacji projektów w finansach, bankowości, HR, NGO oraz IT. Fan filozofii agile i lean, które stara się łączyć w codziennej pracy.

Trener - Andrzej Kinastowski

Andrzej Kinastowski od ponad 10 lat pomaga firmom SSC i BPO usprawniać dostarczane procesy przez wdrażanie ciągłego doskonalenia, automatyzacji, robotyzacji, analityki, pracę nad strategią i kadrą zarządczą. Analityk i programista. Praktyk wdrażania Lean w procesach biurowych, fan koncepcji Kaizen. Uważa, że najlepsze procesy i projekty opierają się na zaangażowaniu liderów i odpowiedzialności pracowników. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt, doświadczony trener, wykładowca uniwersytecki. Członek-założyciel Stowarzyszenia Service Process Improvement Network. Autor książki Office Samurai: Lean w biurze.

Sprawdź inne szkolenia

z robotyzacji procesów i Lean

Sprawdź
zobacz film
Wyrażam zgodę na przechowywanie moich metadanych w formie cookies. Szczegóły znajdują się w Polityce Pywatności
daugiau daugiau
daugiau daugiau
zobacz film