Opis szkolenia

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w zagadnienia Lean Management oraz zarządzania procesami. 

Szkolenie trwa 1 dzień i jest prowadzone w formie warsztatów.

Program szkolenia

01. Rewolucyjna zmiana paradygmatu myślenia o biznesie, czyli założenia Lean Management

02. Gra symulacyjna

03. Jak dużo jest strat w procesach?

04. 7 typów strat z przykładami

05. Techniki Lean w biurze służące eliminacji strat

06. Co definiuje wartość dodaną?

07. Sposoby obserwacji procesów biurowych

08. Wykorzystanie pomiarów czasów procesów biurowych

09. Mapowanie procesów biurowych jak je tworzyć i wykorzystywać

10. Mapa stanu obecnego a mapa stanu przyszłego

11. 10 zasad Kaizen

12. Jak zachęcić ludzi do myślenia o usprawnieniach korzyści z systemu Kaizen

13. Co Lean może zadziałać w naszej firmie? Przykłady wdrożeń przeprowadzonych w innych organizacjach i osiągniętych dzięki nim korzyściom

Trener - Dominik Jaskulski

Dominik Jaskulski pracował jako analityk, kierownik projektów oraz manager dla wielu polskich i zagranicznych organizacji. Kierował budową międzynarodowych zespołów (Meksyk, Manila, Kraków), tworzeniem centrum kompetencji ds. robotyzacji procesów oraz brał udział w globalnych programach restrukturyzacyjnych. Obecnie rozwija firmę Office Samurai, która wspiera klientów korporacyjnych w usprawnianiu i automatyzacji procesów. Absolwent ekonomii, finansów, lean management data mining oraz IT business management. Ma doświadczenie w realizacji projektów w finansach, bankowości, HR, NGO oraz IT. Fan filozofii agile i lean, które stara się łączyć w codziennej pracy.

Trener - Andrzej Kinastowski

Andrzej Kinastowski od ponad 10 lat pomaga firmom SSC i BPO usprawniać dostarczane procesy przez wdrażanie ciągłego doskonalenia, automatyzacji, robotyzacji, analityki, pracę nad strategią i kadrą zarządczą. Analityk i programista. Praktyk wdrażania Lean w procesach biurowych, fan koncepcji Kaizen. Uważa, że najlepsze procesy i projekty opierają się na zaangażowaniu liderów i odpowiedzialności pracowników. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt, doświadczony trener, wykładowca uniwersytecki. Członek-założyciel Stowarzyszenia Service Process Improvement Network. Autor książki Office Samurai: Lean w biurze.

Sprawdź inne szkolenia

z robotyzacji procesów i Lean

Sprawdź
zobacz film
I consent to the storage of my metadata in the form of cookies. Details can be found in privacy policy
daugiau daugiau
daugiau daugiau
zobacz film