Opis szkolenia

Adresatami naszego szkolenia jest zespół ds. robotyzacji a także osoby, których zadaniem jest identyfikacja procesów do automatyzacji, ich przygotowanie i dokumentowanie, a także zarządzanie realizacją projektów RPA.

Szkolenie trwa 2 dni. 

Program szkolenia - dzień 1

01. Identyfikacja procesów do automatyzacji 

02. Przygotowanie procesów przed automatyzacją

03. Role w projektach automatyzacyjnych

04. Metodologia prowadzenia projektów RPA

- Analiza, ocena i priorytetyzacja pomysłów

- Analiza procesów

- Projektowanie rozwiązań RPA

- Monitoring developmentu botów

- Testowanie

- Implementacja robotów na środowisko produkcyjne

- Utrzymanie

05. Jak realizować projekty RPA przy pomocy metodyk zwinnych (agile) oraz tradycyjnych

06.  Najważniejsze wzory dokumentów używane w projektach RPA

- PDD (Process Definition Document)

- SDD (Solution Design Document)

- Scenariusze testowe

- Checklisty

Program szkolenia - dzień 2

01. Zarządzanie dostępami i kontami

02. Obliczanie business case

03. Obliczanie czasu trwania projektu RPA oraz określanie jego skomplikowania

04. Monitorowanie projektów oraz oszczędności

05. Łączenie podejścia Lean Management z RPA

06. Bezpieczeństwo IT rozwiązań RPA

07. Zarządzanie zmianą

08. Najczęstsze problemy w projektach RPA i jak ich unikać

Trener - Dominik Jaskulski

Dominik Jaskulski pracował jako analityk, kierownik projektów oraz manager dla wielu polskich i zagranicznych organizacji. Kierował budową międzynarodowych zespołów (Meksyk, Manila, Kraków), tworzeniem centrum kompetencji ds. robotyzacji procesów oraz brał udział w globalnych programach restrukturyzacyjnych. Obecnie rozwija firmę Office Samurai, która wspiera klientów korporacyjnych w usprawnianiu i automatyzacji procesów. Absolwent ekonomii, finansów, lean management data mining oraz IT business management. Ma doświadczenie w realizacji projektów w finansach, bankowości, HR, NGO oraz IT. Fan filozofii agile i lean, które stara się łączyć w codziennej pracy.

Trener - Andrzej Kinastowski

Andrzej Kinastowski od ponad 10 lat pomaga firmom SSC i BPO usprawniać dostarczane procesy przez wdrażanie ciągłego doskonalenia, automatyzacji, robotyzacji, analityki, pracę nad strategią i kadrą zarządczą. Analityk i programista. Praktyk wdrażania Lean w procesach biurowych, fan koncepcji Kaizen. Uważa, że najlepsze procesy i projekty opierają się na zaangażowaniu liderów i odpowiedzialności pracowników. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt, doświadczony trener, wykładowca uniwersytecki. Członek-założyciel Stowarzyszenia Service Process Improvement Network. Autor książki Office Samurai: Lean w biurze.

Sprawdź inne szkolenia

z robotyzacji procesów i Lean

Sprawdź
zobacz film
Wyrażam zgodę na przechowywanie moich metadanych w formie cookies. Szczegóły znajdują się w Polityce Pywatności
daugiau daugiau
daugiau daugiau
zobacz film