Harmonogram treningu

2 dni treningu na miejscu

- Winshuttle Studio Transaction module

- Agree and fix Use Cases trainees start to work on

2 tygodnie rozwoju offline

- Uczestnicy rozpoczynają pracę nad ustalonymi case'ami

2 dni treningu i mentoringu na miejscu

- Winshuttle Studio Query module

- Przegląd skryptów zbudowanych podczas treningu offline, omówienie przeszkód, zbiorowy debugging skryptów, poprawa błędów

Opcjonalnie

- Dodatkowe 2 dni sesji z mentoringiem I wsparciem wdrożenia na miejscu

- Dodatkowe sesje mentoringowe online (2 godziny każda)

Program szkolenia - dzień 1 - Podstawy transakcji

01. Wprowadzenie do transakcji

02. Przegląd SAP

03. Podstawy transakcji

04. Tworzenie, Mapowanie i Uruchamianie Skryptu

05. Dodatkowe informacje

06. Wtyczki "Uruchamiacz" oraz "Excel"

07. Jak uzyskać pomoc

Cel - dzień 1

Zapis , mapowanie , rozwiązywanie problemów I uruchomienie skryptu za pomocą Winshuttle Transaction. Otwieranie I uruchomienie skryptu za pomocą Winshuttle Runner.

Program szkolenia - dzień 2 - Zaawansowany moduł transakcji

01. Wprowadzenie do zapytań

02. Szybki przegląd transakcji

03. Zaawansowany moduł transakcji

04. Długi tekst

05. Komunikat warunkowy

06. Wieloliniowe transakcje pozycji (Pętle)

07. Wieloarkuszowe pętle

08. Mapowanie komórkowe oraz pętle

09. Pętle indeksu

10. Przegląd zaawansowanych opcji uruchamiania

11. Jak uzyskać pomoc

Cel - dzień 2

Praca na zaawansowanych funkcjonalnościach aby móc tworzyć bardziej skomplikowane procesy biznesowe za pomocą Winshuttle Transaction.

Program szkolenia - dzień 3 - Query

01. Wprowadzenie do zapytań

02. Najważniejsze elementy zapytań

03. Tworzenie, Mapowanie i Uruchamianie zapyta ń

04. Nagrywanie zapytań

05. Alternatywne źródła danych

06. Dodatkowe informacje

07. Wtyczki "Uruchamiacz" oraz "Excel"

08. Jak uzyskać pomoc

Cel - dzień 3

Tworzenie, rozwiązywanie problemów oraz uruchamianie zapytań za pomocą Winshuttle Query. Otwieranie I uruchamianie zapytań za pomocą Winshuttle Runner.  Praca z danymi typu SAP aby móc tworzyć bardziej skomplikowane procesy biznesowe za pomocą Winshuttle Query.

Trener - Andrzej Kinastowski

Andrzej Kinastowski od ponad 10 lat pomaga firmom SSC i BPO usprawniać dostarczane procesy przez wdrażanie ciągłego doskonalenia, automatyzacji, robotyzacji, analityki, pracę nad strategią i kadrą zarządczą. Analityk i programista. Praktyk wdrażania Lean w procesach biurowych, fan koncepcji Kaizen. Uważa, że najlepsze procesy i projekty opierają się na zaangażowaniu liderów i odpowiedzialności pracowników. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt, doświadczony trener, wykładowca uniwersytecki. Członek-założyciel Stowarzyszenia Service Process Improvement Network. Autor książki Office Samurai: Lean w biurze.

Sprawdź inne szkolenia

z robotyzacji procesów i Lean

Sprawdź
zobacz film
I consent to the storage of my metadata in the form of cookies. Details can be found in privacy policy
daugiau daugiau
daugiau daugiau
zobacz film