Opis szkolenia

Proponowane szkolenie wprowadza do Lean Six Sigma, zarządzania zmianą a także do programów ciągłego doskonalenia. 

Adresowane jest do kadry zarządczej, kierowników działów oraz do wszystkich osób zainteresowanych usprawnianiem procesów. 

Szkolenie trwa 2 dni i jest prowadzone w formie praktycznego warsztatu z ćwiczeniami.

Program szkolenia - dzień 1 - Wprowadzenie do metodyki Lean Six Sigma

01. Wprowadzenie do Lean Management – usprawnianie poprzez eliminację marnotrawstw

02. Wprowadzenie do Six Sigma - usprawnianie poprzez kontrolę procesu

03. Faza definiowania (ang. Define)

04. Narzędzie Voice of Customer Głos Klienta, Głos Biznesu, Głos Pracowników

05. Karta projektu

06. Faza pomiaru (ang. Measure)

07. Mapowanie procesu oraz mapowanie strumienia wartości

08. Wskaźniki procesu: wejścia do procesu, kroki procesu, wyjścia z procesu

09. Zbieranie danych

10. Wizualizacja jako sposób zrozumienia danych

11. Faza analizy (ang. Analyse)

12. Identyfikacja przyczyn źródłowych

13. 7/8 marnotrawstw procesowych

14. Zasada Pareto

15. Faza doskonalenia (ang. Improve)

16. Techniki generowania i wyboru pomysłów na usprawnienia

17. Faza kontroli (ang. Control)

18. Jak poprawnie zamknąć projekt usprawnieniowy

Program szkolenia - dzień 2 - Zarządzanie zmianą oraz jak rozpocząć wdrażać programy ciągłego doskonalenia

01. Zmiana boli. Jeśli nie boli, to nie jest to zmiana

02. Studium przypadku wdrażanie Lean Management w wybranych organizacjach

03. Zarządzanie zmianą: czym jest odporność na zmiany?

04. Angażowanie ludzi w zmiany

05. Macierz dopasowania kulturowego Welscha

06. Trójkąt kompetencji jak możemy go wykorzystać do skutecznego rozwoju naszych liderów?

07. Warsztat dla Facilitatorów w zakresie prowadzenia warsztatów i projektów usprawnieniowych

08. Zarządzanie i monitorowanie projektów Lean Six Sigma

09. Wizualizacja w środowisku biurowym

10. Najczęstsze wyzwania i problemy we wdrażaniu usprawnień

Trener - Dominik Jaskulski

Dominik Jaskulski pracował jako analityk, kierownik projektów oraz manager dla wielu polskich i zagranicznych organizacji. Kierował budową międzynarodowych zespołów (Meksyk, Manila, Kraków), tworzeniem centrum kompetencji ds. robotyzacji procesów oraz brał udział w globalnych programach restrukturyzacyjnych. Obecnie rozwija firmę Office Samurai, która wspiera klientów korporacyjnych w usprawnianiu i automatyzacji procesów. Absolwent ekonomii, finansów, lean management data mining oraz IT business management. Ma doświadczenie w realizacji projektów w finansach, bankowości, HR, NGO oraz IT. Fan filozofii agile i lean, które stara się łączyć w codziennej pracy.

Trener - Andrzej Kinastowski

Andrzej Kinastowski od ponad 10 lat pomaga firmom SSC i BPO usprawniać dostarczane procesy przez wdrażanie ciągłego doskonalenia, automatyzacji, robotyzacji, analityki, pracę nad strategią i kadrą zarządczą. Analityk i programista. Praktyk wdrażania Lean w procesach biurowych, fan koncepcji Kaizen. Uważa, że najlepsze procesy i projekty opierają się na zaangażowaniu liderów i odpowiedzialności pracowników. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt, doświadczony trener, wykładowca uniwersytecki. Członek-założyciel Stowarzyszenia Service Process Improvement Network. Autor książki Office Samurai: Lean w biurze.

Sprawdź inne szkolenia

z robotyzacji procesów i Lean

Sprawdź
zobacz film
Wyrażam zgodę na przechowywanie moich metadanych w formie cookies. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności
więcej więcej
więcej więcej
zobacz film