Oferujemy kompleksową usługę analizy procesów biznesowych. Wykorzystujemy te narzędzia i metodologie, które najlepiej monitorują i analizują produktywność i wydajność procesów. Stosujemy podejście procesowe w zarządzaniu. Stawiamy na maksymalizowanie korzyści płynących z analizy procesów.

0

lat doświadczenia

analizy procesów biznesowych

Etapy analizy procesów

Identyfikujemy proces

Pierwszym krokiem jest wybranie procesu, który ma zostać poddany analizie oraz identyfikacja interesariuszy, którzy się nim zajmują.

Zbieramy niezbędne informacje o procesie

Następnie zbieramy jak najwięcej informacji o procesie, aby zrozumieć problemy, przed którymi stoimy, cele, zakres poprawy i inne cele analizy.

Analizujemy obecny stan procesu

W kolejnym etapie mierzymy efektywność danego procesu. Tworzymy schematy blokowe i inne diagramy, które dokładnie analizują obecny stan procesu.

Opracowujemy plan udoskonalenia procesu

Ostatnim etapem analizy procesu jest opracowanie planu na przyszłość. Formułujemy szczegółowe zalecenia jak dany proces powinien wyglądać. Definiujemy harmonogram działań, proponujemy zmiany a także przedstawiamy korzyści z wprowadzenia usprawnienia. 

Case study

klient z branży przemysłowej

Od grudnia 2018 roku wspieramy organizację w tworzeniu i skalowaniu ich Inteligentnego Centrum Doskonałości. Wsparcie obejmuje wewnętrzne szkolenia zespołu RPA, identyfikację i analizę procesów, warsztaty, projektowanie i wdrażanie rozwiązań RPA a także wsparcie techniczne z konfiguracją środowiska UiPath. 

0 pracowników
0 lata współpracy

Nawiąż z nami

współpracę 

zadzwoń

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przechowywanie moich metadanych w formie cookies. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności
więcej więcej
więcej więcej
zobacz film