W ramach Process Discovery przeprowadzamy metodologiczną, szczegółową analizę procesów biznesowych w wyznaczonym obszarze organizacji. Celem jest weryfikacja potencjału automatyzacji i stworzenie listy projektów do uruchomienia. Dodatkowo, tworzymy rekomendacje co firma może zmienić lub usprawnić w przeanalizowanych procesach. Zakres projektu może obejmować kilka zespołów jak i całe departamenty. Process Discovery dostarcza odpowiedzi na pytanie „jakie procesy możemy usprawnić lub zautomatyzować przy pomocy wybranych technologii?”.

 

0

przeanalizowanych procesów

w ramach Process Discovery

 

Główne cele

01. Zdefiniowanie, czy dany proces wymaga uporządkowania, standaryzacji, lub czy jest gotowy na zautomatyzowanie

02. Identyfikacja najlepszych procesów do automatyzacji

03. Ustalanie priorytetów projektów oraz ich poziomu skomplikowania

04. Określenie najlepszej technologii do wykorzystania w danym przypadku

Jakie korzyści niesie ze sobą Process Discovery?

01. Gotowa lista procesów do automatyzacji razem z ich priorytetyzacją

02. Możliwość budowy realnego business case i określenia nakładów finansowych potrzebnych do realizacji projektów

03. Wybór optymalnej technologii do automatyzacji danego przypadku

04. Zidentyfikowanie obszarów, które wymagają zmiany lub usprawnienia procesów

05. Lepsze zrozumienie jakie procesy są wykonywane w naszej organizacji

06. Dzięki podejściu „top-down” jesteśmy w stanie zidentyfikować procesy, które nie zostały zgłoszone przez pracowników operacyjnych

 

 

Poza klasycznymi analizami procesów, jesteśmy w stanie wesprzeć naszych klientów produktami klasy Process Mining i Task Mining, które mogą usprawnić proces analizy oraz zwiększyć jej zakres. W tym  zakresie współpracujemy z firmami UiPath oraz KYP.ai.

Etapy analizy procesów

Wysokopoziomowy skan wybranego obszaru

  •  Zbadanie struktury organizacyjnej
  •  Identyfikacja docelowych procesów do szczegółowej analizy
  • Edukacja pracowników na temat RPA

Analiza i ocena procesów

  • Wywiady i spotkania z osobami, które wykonują wybrane procesy 
  • Szczegółowe przejście przez cały proces (tzw. „workshadowing”)
  • Utrwalenie przebiegu procesu poprzez nagranie filmów wideo

Ustalanie priorytetów oraz stworzenie listy projektów do uruchomienia

  • Ocena korzyści biznesowych dla każdego z procesów
  • Priorytetyzacja procesów na podstawie korzyści i pracochłonności projektu
  • Uzgodnienie finalnej listy z osobami zarządzającymi

Nawiąż z nami

współpracę 

zadzwoń

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przechowywanie moich metadanych w formie cookies. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności
więcej więcej
więcej więcej
zobacz film