Robot weryfikuje aktualność danych spółki oraz zdolność kredytową naszych kontrahentów w wybranych portalach. Zebrane informacje można przedstawić w formie raportu lub wprowadzić bezpośrednio do systemu ERP lub CRM. 
 

   

Co robot może automatycznie sprawdzić o weryfikowanym kontrahencie? 

01. Scoring kredytowy spółki w dowolnym systemie lub usłudze dostarczanym przez podmiot trzeci 

02. Ostatnie zmiany rejestrowe spółki (zmiana właściciela, zarządu, przedstawicieli, etc.) 

03. Weryfikacja danych pełnomocników firmy

04. Sposób reprezentacji (uprawnienia prokurenta, wspólników)

05. Informację o upadłości lub postępowaniu naprawczym

06. Informację o otwarciu likwidacji

07. Status podatnika VAT

08. Data i powód wykreślenia z rejestru podatników VAT

09. Zatwierdzony numer rachunku bankowego na białej liście 

... i nie tylko!

 

Jakie korzyści niesie za sobą weryfikacja kredytowa klientów? 

01. Aktywne zarządzanie limitami kredytowymi dla kontrahentów

02. Wczesna identyfikacja kontrahentów zagrożonych upadłością

03. Zmniejszenie ryzyka transakcji z nieuczciwymi lub fikcyjnymi partnerami biznesowymi

04. Zmniejszenie ryzyka finansowego – utraty pieniędzy lub towaru 

 

Dla jakich systemów mamy gotowe integracje? 

01. KRD

02. GUS

03. CEiDG

04. KRS (API jest dodatkowo płatne)

05. Creditreform.de

06. The VAT Information Exchange System (VIES)

07. Możemy stworzyć integracje lub połączenia z każdym dowolnym systemem lub stroną internetową

Nawiąż z nami
współpracę 

zadzwoń

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przechowywanie moich metadanych w formie cookies. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności
więcej więcej
więcej więcej
zobacz film